Για τον ενδιαφερόμενο

Ο δημιουργός σας ενημερώνει, μέσω των εικονιδίων του ask2use για τις προθέσεις του διάθεσης του υλικού του.

Είναι στο χέρι σας να τους σεβαστείτε ή να τους αγνοήσετε.

Οι κατηγορίες χρήστης ορίζονται σε πέντε κύριες κατηγορίες:


Μέγεθος αντιγραφής, Πληρωμή του δημιουργού, Κερδοσκοπική χρήση, Αναφορά πηγής, Άδεια χρήσης.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτική περιγραφή τους κάνοντας κλικ εδώ.

Οι κατηγορίες αυτές είναι αυτόνομες και αλληλοσυμπληρώνονται, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί ο δημιουργός να μην αναφέρει την αίτησή του για το μέγεθος της αντιγραφής, αλλά να ζητά άδεια χρήσης. Όταν ζητήσετε την άδειά του να χρησιμοποιήσετε ένα έρθρο, μπορεί να σας ζητήσει εκεί να αντιγράψετε μέρος ή το σύνολο του κειμένου.

Ο δημιουργός πρέπει να εμφανίσει τα εικονίδια αυτά σε εμφανές σημείο. Όταν δεν αναφέρεται αλλιώς, επηρεάζουν το σύνολο του δικτυακού του τόπου.